StotterCafé Rotterdam 17 oktober 2019

Hallo allemaal!

Op de 17e van oktober 2019 ging ons 15e seizoen van start en daarmee vierden wij deze avond ons 3e lustrum! Dit moest gevierd worden, daarom was er voor al onze gasten een drankje en een lekkere punt appeltaart van de echte Scheveningse banketbakker op de Frederik Hendriklaan. Bij binnenkomst ontving elke gast een lot waarmee een VVV-bon van €25,- te winnen viel.

Na dit machtig mooie begin van deze avond togen wij naar onze favoriete zaal, alwaar Joris Casterman al in spanning op ons zat te wachten. Joris is het brein achter Whispp, in een boeiende presentatie vertelde hij op een enerverende en heldere manier enthousiast over de mogelijkheden van deze app en de ontwikkeling ervan.

In de toekomst zullen gebruikers van deze app fluisterend kunnen telefoneren waarbij de app hun fluisterstem in realtime omzet naar een normaal volume in hun eigen stemgeluid. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 85 % van de mensen die stotteren min of meer vloeiend zijn wanneer zij fluisteren. Hierbij is Whispp niet bedoeld als wondermiddel om nooit meer te stotteren, maar als hulpmiddel in die situaties waar het voor iemand die stottert goed voelt en helpt.

In zijn presentatie sprak Joris over het idee achter Whispp, de voorbereidende onderzoeken, de vorderingen in de ontwikkeling tot op heden en het vervolg hierop. Voor de verdere ontwikkeling zijn mensen nodig die willen toetreden tot een pilotgroep om de huidige staat van Whispp te testen, hun ervaringen in het gebruik te delen en aan- en opmerkingen te maken. Op de presentatie en uitnodiging om toe te treden tot de pilotgroep werd enthousiast, maar door enkele ook kritisch gereageerd.

In de toekomst biedt de software achter Whispp wellicht ook nog vele andere mogelijkheden. Zoals het gebruik door mensen wier stembanden zijn aangetast, of zij die lijden aan ALS of Parkinson. Whispp zou ook ingezet kunnen worden in situaties waarin op normaal volume telefoneren storend is. Denk hierbij aan bellen op een open kantoorunit of in een trein.

Aan het eind van de avond was een aantal mensen ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om mee te werken in de verdere ontwikkeling van Whispp. Zij gaven zich op voor deelname aan de pilotgroep. Ook mensen die niet stotteren kunnen helpen in de ontwikkeling van Whispp door hun stemgeluid te doneren aan de hand van enkele uitgesproken zinnen. Zij zouden ook gebeld kunnen worden door diegenen die de app gebruiken.

Ook organisatoren Tom en Pieter gaven zich op en bezoeken binnenkort Joris en zijn team om te starten met opnames voor een toekomstige documentaire omtrent Whispp. Aan het eind van de avond zei Joris dat hij het leuk vindt om volgend seizoen nogmaals te komen vertellen over de ontwikkelingen gedurende het dan afgelopen jaar.

De avond werd besloten met de verloting van de VVV-bon, deze werd gewonnen door Nicole. Zij gaf hem door aan Ariana als dank voor de toekomstige oprichting van StotterCafé Utrecht. Zoals gebruikelijk bleven velen nog napraten onder het genot van een drankje.

De volgende editie staat gepland voor 12 december, houd hiervoor uw mail, Facebook en de website in de gaten!

StotterCafé Rotterdam 20 juni 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 20 juni was er weer een StotterCafé. Ditmaal was Dennis Ensing onze gastspreker. Tegen achten waren we met een groep van 14 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Dennis begon zijn presentatie met een video-opname waarin hij zichzelf stotterend voorstelt aan het begin van de Del Ferro cursus. Het verschil in zijn houding en gezichtsuitdrukking in vergelijking met hoe hij zich de rest van de avond presenteerde was duidelijk zichtbaar. Na het vertonen van dit videofragment vertelde hij dit niet aan veel mensen te laten zien omdat het nogal persoonlijk en voor hem confronterend is. Hierna had hij het onder andere over zijn jeugd, basis- en middelbare schooltijd waarin hij regelmatig gepest werd met zijn stotteren. Maar hij was, zo zei hij, sterk genoeg om voor zichzelf op te komen en niet onder het pesten te lijden. Zijn vervolgstudie, officieel Logistiek en Economie, noemde hij Economie en Logistiek omdat Dennis de ‘L’ altijd lastig vond om uit te spreken. Tijdens de studie had hij periodes waarin zijn stotteren hem weinig belemmerde, maar er waren ook periodes dat het stotteren erg op de voorgrond trad. Dit deed hem besluiten te gaan zoeken naar een oplossing. Hij kwam op een gegeven moment bij Del Ferro terecht en dit bleek voor hem een uitkomst te zijn.

Na zijn traject als Del Ferro cursist voelde hij de behoefte andere stot-terende mensen te willen helpen. Daarom heeft hij besloten zich bij Del Ferro aan te sluiten en is hij daar nu, met veel plezier, werk-zaam als docent in opleiding. Hij vervolgde zijn verhaal met een ver-gelijking tussen de Del Ferro cursus en stottertherapieën. Dennis heeft zichtbaar gemaakt dat er veel over-eenkomsten zijn. Bij beiden is het de bedoeling dat de cliënt alles wat hij leert in de dagelijkse spreek-situaties gaat toepassen en zichzelf blijft uitdagen door uitdagende situaties op te zoeken. Zo moest Dennis tijdens de cursus al naar een drukke Mc Donald’s in Amsterdam om een Mc Flurry M&M’s te bestellen. Dit vond hij aanvankelijk erg spannend, maar naarmate hij het meerdere keren deed, verminderde de spanning. Uiteraard zijn er ook verschillen. Het grootste verschil is dat Del Ferro uitgaat van een fysieke oorzaak van het stotteren (het stotend bewegende middenrif) terwijl stottertherapieën uitgaan van een oorzaak in de hersenen.

Del Ferro heeft in de afgelopen jaren veranderingen doorgemaakt. Dit werd onder andere ingegeven door ervaringen van cliënten. Zo gaat Del Ferro uit van één behandelmethode, maar kijkt nu wel meer naar de individuele persoon. Ook is er een psychotherapeut in dienst genomen die zich onder andere met de verdiepingscursus en de nazorg bezig houdt.

In het tweede deel van de avond werd aan de gasten gevraagd door middel van Post-It’s antwoord te geven op drie vragen, opgesteld door de organisatie. De eerste vraag luidde: ‘Wat heb je ondernomen om je houding t.o.v. je spreken of je spreken zelf te verbeteren?’. Als antwoorden kwamen vanzelf-sprekend het bezoeken van logopedisten en stotter-therapieën. Er kwam ook naar voren dat men naar mogelijkheden zocht om uitdagingen aan te gaan waaronder het bezoeken van het StotterCafé, lid worden van verenigingen, organiseren van activiteiten en presentaties geven over stotteren en in het algemeen meer van je te laten horen. Velen zochten ook naar contact met andere stotterende mensen.

De tweede vraag luidde: ‘Welke therapieën heb je gevolgd en wat heeft het je gebracht?’. Als antwoord kregen we onder andere logopedie, de stottertherapie in het Erasmus MC en Stottercentrum Rotterdam, de Doetinchemse methode, de Hausdörfer methode en de Del Ferro cursus. Naast deze cursussen die zich direct richten op het stotteren werden ook Hypnose, Mindtuning, heilgymnastiek en Mensendieck. Wat het de gasten gebracht heeft, was zeer wisselend. Er werd gesproken over een verbeterde houding ten opzichte van het spreken, meer rust, een vloeiendere spraak (soms tijdelijk) en acceptatie. Aan de andere kant was er te lezen dat de opbrengst ook kan zijn: het gevoel dat stotteren niet oké is, verwarring, kramp, boosheid en frustratie.

De derde vraag luidde: ‘Wat zijn jouw meest vooraanstaande verwachtingen bij het starten van een stottertherapie?’. Het meest in het oog springende antwoord was: ‘Een oplossing!’, kort maar krachtig. Dit leidde tot een discussie over wat deze oplossing precies is. Dit verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de persoonlijkheid. De één streeft naar vloeiend spreken, de ander naar acceptatie, meer zelfvertrouwen of voor grote groepen zelfverzekerd overkomen. Een mooi antwoord was ook: ‘Doen wat ik graag wil doen in mijn leven. In contact komen met mijzelf en de ander zonder dat mijn spreken daarbij stoort.’

Na dit tweede gedeelte werd de avond afgesloten met een dankwoord aan Dennis Ensing. Fijn dat er deze avond ook weer veel gasten waren die enthousiast luisterden, meededen en zich open stelden.

Deze editie op 20 juni vormde het slot van het seizoen 2018 – 2019. In september / oktober zal het nieuwe seizoen van start gaan. Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail (stottercaferotterdam@gmail.com), door te appen naar 0657219400 of door te bellen naar Pieter Groen (0703543054). U bent ook van harte welkom in de StotterCafé groepsapp (0657219400).

Met vriendelijke groet,
Tom Wittebrood en Pieter Groen

StotterCafé Rotterdam 2 mei 2019

Hallo allemaal!

Op donderdag 2 mei was er weer een StotterCafé. Ditmaal kwam Boyan Ephraim, onder andere bekend als nieuwslezer bij TV West en de voice-over bij het RTL nieuws. Tegen achten waren we met een groep van 14 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te starten met het programma.

Het programma werd gestart met een korte ontspanningsoefening die ons werd gegeven door Pieter Groen. Hierna was het woord aan Boyan. Hij wilde graag eerst nader kennismaken met de gasten en stelde een voorstelronde voor. Alle gasten deden hier enthousiast aan mee en vertelde onder andere wat voor hen het belang van het StotterCafé is. Daarna begon Boyan zijn verhaal en vertelde dat hij tijdens de basisschool en middelbare school stotterde en daar ook mee gepest werd. Desondanks volgde hij toch zijn ambitie de journalistiek in te gaan. Al op jonge leeftijd nam hij samen met vriendjes journaal- en weerberichten op en na schooltijd kon hij uren kijken naar nieuwsbulletins op RTL Z. Hiermee begon zijn droom om ooit nieuwslezer bij een TV- of radiozender te worden. Deze droom kwam uit toen hij op negentienjarige leeftijd de jongste nieuwslezer van Nederland was.

Boyan deed zijn verhaal zittend aan tafel waardoor er in ongedwongen sfeer een gesprek en discussie ontstond tussen hem en de gasten. Hij benadrukte dat als je een ambitie hebt, je die moet volgen ondanks het feit dat je geconfronteerd kan worden met belemmeringen. Boyan liet de gasten ook enkele fragmenten van tv en radio uitzendingen zien en horen. Hierbij viel het op dat Boyan niet stottert. Zijn verklaring hiervoor is dat hij tijdens live opnames totaal gefocust is op de taal, de intonatie, de klank van zijn stem, de tekst en het voorlezen hiervan. De gasten aan tafel praatten gedurende de avond enthousiast mee, stelde vragen en spraken hun bewondering uit voor wat het succes dat Boyan reeds heeft behaald.

Na dit ‘officiële’ gedeelte was het tijd voor een spelletje en bleven de gasten napraten onder het genot van een drankje. Al met al weer een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 20 juni. Tijdens deze editie komt Dennis Ensing vertellen over zijn stotterverleden, zijn Del Ferro traject als cursist, zijn nieuwe werk en missie bij Del Ferro en de veranderingen binnen Del Ferro door de jaren heen. Het zal de laatste editie van dit seizoen zijn. Wij willen Boyan Ephraim graag bedanken voor de invulling van de avond. Heeft u ideeën, dan mag u deze delen via de mail (stottercaferotterdam@gmail.com), door te appen naar 0657219400 of door te bellen naar Pieter Groen (0703543054). U bent ook van harte welkom in de StotterCafé groepsapp (0657219400).

Met vriendelijke groet,
Pieter Groen en Tom Wittebrood

Vind ons op:
Facebook            StotterCafé Rotterdam
Website              stottercafe.eu

StotterCafé Tilburg 18 april 2019

Op deze donderdagavond in april keken 24 mensen samen naar de film ‘Fucking Cola’. De film werd vertoond in een knus zaaltje bij café Stoffel, een voor ons nieuwe locatie van het Stottercafé Tilburg. Aangezien de ruime meerderheid van de aanwezigen zelf stottert, volgde een mooie en persoonlijke nabespreking. Er werden ervaringen en meningen gedeeld en er werd gesproken over het belang van dit soort films om een groter publiek voor te lichten over stotteren. 

De regisseur Sophie van de Pol ging in op de vragen die vanuit het publiek kwamen en vertelde wat haar gedreven had om de film te maken. Haar eigen kennis over stotteren en de manier waarop zij naar haar stotterende neef keek zijn enorm veranderd door het maken van deze film. Alle aanwezigen waren het erover eens dat openheid belangrijk is bij stotteren. Hoewel zowel de luisteraar als degene die stottert dat soms erg lastig vinden is de ervaring dat het gesprek aangaan over het stotteren en wat meer tijd nemen om echt naar elkaar te luisteren vaak veel verlichting geeft voor beide gesprekspartners.

Na de nabespreking werd er beneden aan de bar dan ook nog flink doorgepraat én geborreld. Al met al was het een geslaagde en gezellige avond!