StotterCafé Rotterdam 1 november 2018

Op de avond van donderdag 1 november was er weer een succesvolle editie. Ditmaal hadden we twee sprekers: Marieke Mooi en John Kagie. Al vlug na half 8 kwamen de eerste gasten binnen en toen het tijd was om te starten met het programma waren we met zijn achttienen. Het programma werd geopend door een ‘Hallo allemaal’ van Tom en een ‘Goedenavond allemaal’ van Pieter, waarna Pieter de gasten introduceerde. Marieke Mooi, studente logopedie en beginnend aan haar specialisatie tot stottertherapeute, vertelde over de ontwikkeling van een StotterApp die zij samen met een aantal medestudenten heeft bedacht. Het idee erachter is dat je met deze app gecombineerd met een Virtual Reality (VR) bril in allerlei spreeksituaties terecht kan komen. Aangezien deze app nog in de kinderschoenen staat wilde zij graag van het publiek input en commentaar ontvangen. De bedoeling is dat iedereen die stottert met behulp van deze app en de stottertherapeut zijn eigen oefenprogramma kan samenstellen. De cliënt kan zo bijvoorbeeld beginnen met de voor hem of haar eenvoudigste spreeksituaties en de moeilijkheidsgraad opbouwen.

 De presentatie werd afgesloten door middel van een interactief vragenrondje. Hier bleek dat de gasten enthousiast waren over de app. Er werden ideeën aangedragen, over de verdere ontwikkeling werd gebrainstormd en er werd zelfs gedacht aan het verkrijgen van subsidie om de StotterApp terealiseren. De tweede spreker was John Kagie. John is jarenlang de voorzitter van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes geweest. Hij vertelde dat hij op zijn zevenenveertigste in aanraking kwam met een internationale chatbox voor stotterende mensen. Hier was hij zo enthousiast over dat hij het idee aandroeg om iets vergelijkbaars op te richten voor enkel Nederlands publiek. Demosthenes vroeg hem al vlug plaats te nemen in het bestuur. Na een jaar kwam de voorzittersplek vacant, toen richtten alle ogen zich op hem en begon zijn voorzitterschap. In de loop van de jaren werden door Demosthenes diverse activiteiten op touw gezet zoals de Nieuwjaarswandeling, de verenigingsweekenden, zelfhulpgroepen, interculturele uitwisselingen en diverse workshopdagen zoals de ‘Spreken in het openbaar’ workshop, gepland op 24 november aanstaande. Tot slot noemde hij wel een punt van zorg. De vereniging is erg belangrijk, heeft ook voldoende fondsen om activiteiten en projecten te organiseren en subsidiëren maar is in ledenaantal de afgelopen jaren afgenomen. Na dit ‘officiële’ gedeelte en een bedankje van de organisatie was het tijd voor het gezellig samenzijn. Marieke Mooi zorgde voor zelfgebakken brownies en John Kagie trakteerde de aanwezigen op het eerste drankje. Al met al een zeer geslaagde avond die een vervolg zal krijgen op 13 december!

StotterCafé Rotterdam 6 september 2018

Op de avond van 6 september was er weer een succesvolle editie. Er is gestart met twee energizer om elkaar wat beter te leren kennen. Van de groep werd gevraagd zich in een rij op te stellen naar ieders geboortemaand. Toen dit op juistheid gecontroleerd was mochten we ons opstellen in groepjes naar onze favoriete ijssmaak. Beide energizers waren leuk om te doen en moedigde de deelnemeners aan elkaar al wat beter te leren kennen door deze wat ongewone gespreksonderwerpen.

Voor het 2e deel van de avond had Pieter Groen een presentatie voorbereid over het 5x G schema. Dit schema gaat ervan uit dat de combinatie van een te gebeuren gebeurtenis, het geheugen aan een reeds gebeurde en vergelijkbare gebeurtenis en je gedachten daarover je gevoel en gedrag bepalen. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat je het gevoel vaak niet kan veranderen maar dat je wel degelijk controle hebt over je gedrag. De aan stotteren gerelateerde boodschap hierbij is dat je je niet moet laten stoppen door stotteren!

De groep deze avond was redelijk klein met 10 man, maar het was zeker een geslaagde avond met het gebruikelijke drankje na afloop!

StotterCafé Rotterdam 7 juni 2018

Op de avond van donderdag 7 juni 2018 was er weer een succesvolle editie. Pieter Groen startte de avond met een ontspanningsoefening om ons na een drukke dag op het werk tot rust te laten komen. Positieve reacties vanuit het publiek op de uitvoer ervan! Deze avond had als thema : ‘Hoe maak jij je stotteren bespreekbaar?’ ,  ‘Wat voor stotteraar ben jij?’ en ‘Welke ervaringen heb je?’ Op deze avond wilde Kim Dorchain graag een presentatie houden over het thema. 

Na Kim haar presentatie en een vragenrondje was het de beurt om Tom Wittebrood om iets over zijn stotteren te vertellen. Dit deed hij door middel van twee filmpjes die hij heeft opgenomen voor het StotterFonds. Deze filmpjes zullen worden verwerkt  in een compilatie die door het StotterFonds zal vertoond op Wereldstotterdag 2018. In zijn video’s vertelt Tom openhartig over zijn stotteren, hoe het zijn leven beïnvloedt en zijn pogingen om het stotteren een minder grote rol in zijn leven te laten spelen. Graag bedanken Kim en Tom voor het delen van hun verhalen!

StotterCafé Rotterdam 8 maart 2018

Op de avond van donderdag 8 maart was er weer een succesvolle editie. Voor deze editie hebben waren de Broca Brothers uitgenodigd om over de stottertherapie te vertellen die zij succesvol hebben opgezet. De broers Hille en Sjoerd hebben vroeger allebei erg gestotterd maar hebben in afgelopen jaren hun weg naar vrij en vloeiend spreken gevonden! Het viel hen op dat iedere stotteraar momenten heeft waarbij hele zinnen er zonder moeite uitvloeien. Misschien wanneer je helemaal alleen bent en hardop tegen je zelf praat of tijdens een gesprek met een goede vriend? Volgens hen zijn alle volwassen stotteraars al vloeiende sprekers, maar soms zit er nog iets in de weg. Gedachtes, twijfels en nadenken over welke woorden je wel of niet kunt zeggen. “Hoe kan ik zo vloeiend mogelijk spreken en zo weinig mogelijk stotteren?” Dat vele nadenken zorgt voor een rem op je spreken. De broers noemen dat de Interne Rem. Die Interne Rem is wat het vloeiende spreken onderbreekt. Je wilt wel iets zeggen, maar omdat je niet wilt stotteren durf je niet meer. Dit zorgt voor spanning wat zich vervolgens uit als stotteren. Er is dus geen sprake van een spraak-, timing- of ander soort stoornis. Stotteren is slechts een symptoom. Losbreken van de Interne Rem is wat er moet gebeuren. Dan kun je zonder tussenkomst van afleidende gedachtes weer op een spontane en natuurlijke manier vloeiend spreken. Dan kun jij weer praten zoals je zelf graag wilt.

Tijdens deze interactieve en leuke eerste kennismaking met hun therapie werd het publiek gevraagd allerlei oefeningen te doen om de aanwezigheid van de Interne Rem te ervaren. En het was duidelijk dat iedereen, ook het niet stotterende publiek, deze Interne Rem vervaarde. De broers zijn hun therapie momenteel nog volop aan het ontwikkelen en wij wensen hen veel succes!